niedziela, 5 grudnia 2010


Jeszcze trochę o indywiduacji

Wczoraj wieczorem znalazłem kolejny ważny fragment dotyczący procesu indywiduacji. Autorstwo pani von Franz. Dotyczy pozycji animy w męskiej psychice. Anima jest w psychologii Junga żeńską częścią duszy, której męskim odpowiednikiem jest animus.

W swej własnej manifestacji, charakter męskiej animy jest z zasady ukształtowany przez jego matkę. Jeśli czuje on, że matka miała na niego negatywny wpływ, jego anima będzie często wyrażać się w nerwowości, depresyjnym nastroju, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa i przewrażliwieniu. (Jeśli jednakże mężczyzna będzie zdolny przezwyciężyć napaści na siebie owych negatywnych emocji, będą one mogły służyć nawet wzmacnianiu jego męskości) [...]

Jak w praktyce możemy rozumieć rolę animy jako przewodnika po wewnętrznym świecie [kiedy przyjmuje ona pozytywny przejaw]? Ta pozytywna funkcja pojawia się, kiedy mążczyzna weźmie na serio uczucia, nastroje, oczekiwania, i fantazje wysłane przez jego animę. Kiedy upora się z nimi, wyrażając je w jakichś formach, na przykład w pisaniu, malowaniu, rzeźbie, muzycznej kompozycji czy tańcu. Kiedy będzie on pracował nad tym cierpliwie i powoli, inne, jeszcze głębsze nieświadome pokłady wytrysną z jego głębi i połączą się z wcześniejszymi zasobami. Po ubraniu owych fantazji w konkretną formę, musi być ona etycznie i intelektualnie przeegzaminowana, przy jednoczesnej ocenie reakcji uczuć. Jest także zasadnicze i nieodzowne, by rozpoznawać tę formę jako absolutnie realną. Nie może być cienia wątpliwości, że są to „tylko fantazje”. Jeśli postawa ta jest praktykowana przez długi czas, proces indywiduacji stopniowo przybieże pojedynczą realność i będzie mógł się rozwinąć w swoją prawdziwą formę [...]

Tylko bolesna (chociaż zasadniczo prosta) dezyzja, wzięcia przez człowieka na serio jego fantazji i nastrojów, może na tym etapie zapobiec kompletnej stagnacji w wewnętrznym procesie indywiduacji. Na tej jedynie drodze może człowiek odkryć co ta postać (anima) oznacza jako wewnętrzna rzeczywistość. W ten sposób zatem anima stanie się raz jeszcze tym, czym na początku była – wewnętrzną kobietą, która przekazuje człowiekowi życiowej rangi wiadomości Self.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz