sobota, 29 stycznia 2011


Z psalmu 27 tradycja podaje, że jego autorem był król Dawid

Pan światłem i zbawieniem moim


kogóż mam się lękać?

Pan obroną mego życia:

przed kim mam się trwożyć?

Gdy nastają na mnie złośliwi, by zjeść moje ciało,

wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele,

chwieją się i padają.

Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,

moje serce bać się nie będzie

choćby wybuchła przeciw mnie wojna,

nawet wtedy będę pełen ufności.

O jedno proszę Pana,

tego poszukuję:

bym w domu Pańskim przebywał

po wszystkie dni mego życia,

abym zażywał łąskawości Pana,

stale się radował Jego świątynią.

Rzeźba przedstawia także Davida, późniejszego króla połączonych plemion izraelskich. Michał Anioł jest autorem tegoż dzieła.

środa, 26 stycznia 2011

Bog jak kot


Chciałbym teraz usłyszeć głos Boga


w czerni nocy by przyszedł jak kot


i pazurami rozsiał iskry gwiazd


kolejne dusze wyzwolone z czasu


kładłby mi tarot na wieczną podróż


albo z kabały wysupływał anioła


specjalnie dla mnie jak dla Tobiasza


i kiedy ty cichutko śpisz


gdzieś tam prowadzi cię Morfeusz


ja targuję się z Bogiem o jedno słowo


mogłaby być nawet partykuła


i odstępuję zmęczony kot nie przyszedł


tylko niebo roziskrzyło się na dobre